Home

Congratulations to our Singles Tournament Winners!

A Division- 1st- Brian Dean
                      2nd- Roger Humphrey

B Divison- 1st- Blair Ranger
                    2nd-Darin Laughlin

C Division- 1st-Dwayne Wall
                      2nd-Nigel Catton

A Division Schedule B Division Schedule C Division Schedule

 

 

Team List

Team List